Rozmowa dnia z ministrem Stanisławem Szwedem

Senat przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 

Ustawa jest projektem prezydenckim. Sejm uchwalił ją 4 czerwca. Senatorowie zaproponowali podniesienie wysokości świadczenia z 1.400,- do 1.500,- złotych. Także zasiłek dla bezrobotnych, który będzie przysługiwał przez pierwsze 90 dni, miałby wynosić 1.500,- złotych, a nie 1.200,- jak uchwalił Sejm. Z wiceministrem rodziny Stanisławem Szwedem rozmawia Piotr Pagieła.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.