Pozytywka: Adam Kowalski

Gościem Ewy Niewiadomskiej w dzisiejszej Pozytywce będzie Adam Kowalski - znawca Śląska i pasjonat, który podjął się stworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

W zabytkowych budynkach ożyje duch miejsca, a pomogą w tym opowieści byłych pracowników huty i ich rodzin. O tym, jak buduje się muzeum związane z przemysłem, usłyszymy w Radiu Katowice o 16.15. Audycja z pozytywnym wydźwiękiem