Minister Woś: chcemy zachować walory przyrodnicze Jury Krakowsko-Częstochowkiej

fot. Agnieszka Loch/Radio Katowice

— Chcemy zachować  walory przyrodnicze i krajobrazowe Jury Krakowsko-Częstochowkiej, dlatego nie będzie tu kopalni — mówił w Ogrodzieńcu minister środowiska Michał Woś.

Podczas spotkania z mieszkańcami  zapewnił, że resort nie przedłużył koncesji na poszukiwanie rud cynku i ołowiu na terenie Jury.


Obecni podczas spotkania mieszkańcy Jury, zgodnie deklarują, że nie chcą powstania kopalni.


Minister tłumaczył, że kopalnia nie powstanie ze względu na ochronę walorów krajobrazowych Jury, a także przez niedotrzymanie terminów przez przedsiębiorcę.


Autor: Agnieszka Loch /pg/