Ósmoklasiści z Bielska-Białej najlepsi w matematyce i języku angielskim

Ósmoklasiści z Bielska-Białej najlepiej w województwie śląskim zdali egzaminy z matematyki i języka angielskiego.

Średnia egzaminu z języka polskiego dla województwa wyniosła 59,29 procent, a w Bielsku-Białej blisko 61,5 procent.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosiła wstępne informacje o tegorocznych wynikach egzaminu.

Jeszcze lepiej bielszczanie poradzili sobie z egzaminem z matematyki, bo zanotowali ponad 53.5 procent wobec średniej wojewódzkiej - 46.67.
Podobne proporcje zanotowano na egzaminach z języków obcych. Szczegółowe wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 października.


Autor: Andrzej Ochodek /pg/