Słuchowisko

W audycji: 

  • Z Bogusławem Słupczyńskim, autorem sztuki "Milcząc o Karwinie", rozmawiamy o słuchowiskach poświęconych trudnej historii miasta, które zapadło się pod ziemię. Słuchowisko: Milcząc o Karwinie.
  • Komunikaty w języku polskim od nowego roku na dworcach na Zaolziu. 
  • Remont generalny Domu PZKO w Boconowicach.To audycja o Polakach i dla Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Nasza rozgłośnia chce być na stałe obecna w Państwa domach. Będziemy z naszymi mikrofonami wszędzie tam, gdzie dzieje się co ważnego i gdzie krzewiona jest polskość – w Karwinie, Hawierzowie, Czeskim Cieszynie czy oczywiście Jabłonkowie. Chcemy pokazać, że graniczna rzeka Olza może bardziej łączyć niż dzielić.

Czekamy na Państwa informacje, komentarze pod adresem: zaolzie@radio.katowice.pl.

Polecamy też podcast.


U Polaków za Olzą