20 lat WFOŚiGW

Dziś z okazji benefisu 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spotkanie z Bernardem Błaszczykiem, który ponad dwadzieścia lat temu jako wiceminister Ochrony Środowiska był animatorem powstania funduszy. Ponadto prezentacja tegorocznych laureatów EKO-Laurów nagrody Polskiej Izby Ekologii. Będzie jak zawsze Ekokoktajl Prezes Gabrieli Lenartowicz, kolejna ekogawęda leśnika dr Kazimierza Szabli, a także felieton ekorodzica.


Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach