Profesor Roman Widaszek

Profesor Roman Widaszek został dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. W rozmowie z Ewą Niewiadomską opowiada o zmaganiach młodych muzyków i o postaci Michała Spisaka, który pokonał wiele trudności, aby zaistnieć w muzycznym świecie. Audycja z pozytywnym wydźwiękiem