Rozmowa dnia z prezesem Tomaszem Bednarkiem

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

W pomoc uchodźcom z Ukrainy angażuje się coraz więcej instytucji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wysłał do Lublina i Rzeszowa dary, które następnie trafią na granicę. Instytucja dofinansuje także jednostki ochotniczej straży pożarnej, które przekazywały Ukrainie swój sprzęt pożarniczy. Z Tomaszem Bednarkiem, prezesem WFOŚiGW w Katowicach, rozmawia Łukasz Łaskawiec.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia