Rozmowa dnia z wiceministrem Szymonem Giżyńskim

Jakie są działania resortu kultury w związku z barbarzyńską wojną Rosji w Ukrainie? Z Szymonem Giżyńskim, posłem z Częstochowy, wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego, pełnomocnikiem rządu ds. działalności edukacyjnej oraz analizowania misji publicznej w środkach masowego przekazu, rozmawia Zdzisław Makles.Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia