Ślady - wspomnienie ks. prof Remigiusza Sobańskiego

Wybitny specjalista prawa kanonicznego ceniony w kraju i za granicą. Niezapomniany nauczyciel akademicki i rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ( obecnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ) , profesor UŚ w Katowicach w końcu wikariusz sądowego Sądu Metropolitalnego w Katowicach. Tak zapisał się w pamięci potomnych ks prof Remigiusz Sobański . Dziś Maciej Bakes i ks. Piotr Brząkalik poszukają wspomnień o tym niezwykłym kapłanie pochodzącym z Miasteczka Śląskiego.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Ślady - magazyn religijny