Koniec projektu kanalizacji

Niewiele miast w Polsce może poszczycić się taką siecią. W Bielsku-Białej zakończono właśnie projekt pod nazwą "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej".

Przed 4 laty objęto nim siedem dzielnic miasta. Powstało 143 km nowej sieci kanalizacyjnej 8 km sieci wodociągowej i dodatkowo wymieniono 16 km starej sieci wodociągowej. Ukończona inwestycja zapewniła dostęp do kanalizacji dla ponad 98% mieszkańców miasta.

Koszty realizacji projektu wyniosły 102 mln złotych, z czego prawie 54 mln to dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Uroczystość zakończenia Projektu odbędzie się o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej bielskiego Ratusza.

Autor: Andrzej Ochodek


Wiadomości regionalne