Centrum Rozwojowo-Badawcze

Plany powstającego Centrum Rozwojowo-Badawczego w Świętochłowicach, które promować ma produkcję czystej energii oraz linie kredytowe Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, to główne tematy audycji. Będzie jak zawsze felieton ekorodzica i kolejna Ekogawęda leśnika dr. inż. Kazimierza Szabli.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach