Burmistrzowie i wójtówie ws. górnictwa

Jednoznaczny sprzeciw przeciw wobec uchwalonej dziś w nocy specustawy górniczej wyrażają samorządowcy z Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Wspólne stanowisko zostało przyjęte podczas obrad, które odbyły się w Ornontowicach. W stanowisku czytamy, że: "Jest całkowicie oczywiste, że działania w ramach programu naprawczego zawartego w ww. ustawie zamiast poprawy sytuacji doprowadzą do całkowitej likwidacji sektora górniczego w Polsce." Samorządowcy nie kwestionują tego, że górnictwo powinno być zrestrukturyzowane, natomiast nie zgadzają się ze sposobem przeprowadzenia tego procesu.

"Apelujemy do Rządu RP o podjęcie pilnych działań, realnie służących przywróceniu konkurencyjności sektora górniczego w Polsce. Konieczna jest długofalowa i spójna polityka wobec górnictwa węgla kamiennego, która z kolei winna być integralną częścią strategicznej wizji zaopatrzenia Polski w energię", napisali w liście samorządowcy. Ponadto nie zgadzają się oni z jednostronnym przedstawieniem problemu górnictwa w naszym kraju, a za błędy w zarządzaniu spółkami górniczymi obwiniają rząd. Ponadto wyrazili oni pełne poparcie dla protestujących górników.

Autor: Joanna Opas