Sejmik przeciwny programowi rządowemu

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego jednogłośnie sprzeciwiają się rządowemu programowi naprawczemu dotyczącemu górnictwa.

Podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku przyjęli oni oświadczenie w sprawie ustawy mówiącej o przeniesieniu czterech kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W oświadczeniu czytamy, że: "Przedstawiony w ostatnich dniach Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej wskazuje, iż jednym z kierunków restrukturyzacji polskiego górnictwa jest dalsza likwidacja kopalń. Jej oczywistym następstwem będzie zwiększenie poziomu bezrobocia na Śląsku i postępujące zubożenie mieszkańców naszego regionu. Tak formułowane koncepcje budzą sprzeciw".

Dzisiejsza nadzwyczajna sesja zwołana została po przegłosowaniu w Sejmie ustawy dotyczącej kopalń, która teraz trafi do Senatu.

Tymczasem w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wciąż trwają rozmowy między związkowcami a delegacją rządową.

Autor: Łukasz Szwej