Plan gospodarki niskoemisyjnej

Termomodernizacja szkół, wymiana oświetlenia na energooszczędne, a także budowa centrów przesiadkowych – takie inwestycje mają zostać zrealizowane w Katowicach do 2017 roku.

Wszystko to w ramach "Planu gospodarki niskoemisyjnej" wdrożonej w stolicy naszego województwa. Program ma na celu poprawę jakości powietrza przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa energetycznego miasta.

Jak mówi Daniel Wolny, Główny Specjalista w Referacie Zarządzania Energią katowickiego magistratu, projekt ten uwzględnia unijną politykę klimatyczną.


Z kolei, jak mówi Szymon Liszka, Prezes Fundacji na rzecz Efektownego Wykorzystania Energii, problemem miasta jest ilość pyłów zawieszonych w powietrzu.


Realizacja projektu wyniesie ponad 2 mld zł, z czego 180 mln pochodzić będzie z budżetu miasta Katowice.

Autor: Łukasz Szwej


Wiadomości regionalne