70-lecie Nadleśnictwa Brzeg

W audycji między innymi o raporcie NIK w sprawie niskiej emisji w województwie śląskim z wicemarszałkiem województwa, Kazimierzem Karolczakiem, a także o 70-leciu Nadleśnictwa Brzeg wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Będzie serwis ekologiczny i kolejna Ekogawęda leśnika, dr. inż. Kazimierza Szabli.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach