Lek na bezrobocie

Jest szansa na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych osób. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wprowadza program operacyjny "Wiedza-Edukacja-Rozwój", który ma na celu wsparcie osób wchodzących na rynek pracy.

W ramach projektu, bezrobotni do 29 roku życia mogą otrzymać specjalne bony, dzięki którym dofinansowywane będą szkolenia i staże. Aby zachęcić pracodawców do zatrudniania młodych, państwo wesprze finansowo system wynagrodzeń. Większością środków finansowych dysponować będą Powiatowe Urzędy Pracy. Jak mówi Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, część środków będzie jednak dostępna dla instytucji, które wezmą udział w konkursach.


Jak zapewnia Piotr Kucharski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, program ten może realnie obniżyć bezrobocie.


Województwo śląskie jest największym beneficjentem tego projektu, bo otrzyma aż 200 milionów euro do 2020 roku. Program operacyjny ruszy prawdopodobnie w II kwartale tego roku. Obecnie w naszym województwie bezrobocie utrzymuje się na poziomie prawie 10%.

Autor: Łukasz Szwej