Audycje wyborcze i referendalne

thumbnail

Komunikat dla Komitetow Wyborczych - wyniki losowania

We wtorek 7 maja 2019 r. o godz. 15:00  w siedzibie Radia Katowice, w Katowicach przy ul. J. Ligonia 29 odbyło się publiczne losowanie kolejności emisji audycji wyborczych.

W wyniku losowania przydzielono czas oraz na bezpłatny czas antenowy na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz kolejność prezentacji audycji w blokach wyborczych. 

W celu umożliwienia poprawnego i skutecznego losowania kolejności prezentowania audycji poszczególnych komitetów wyborczych w blokach audycji wyborczych na antenie Radia Katowice, przyjęto następujące zasady:

1. Komitety wyborcze, które złożyły wnioski o rozpowszechnianie bezpłatnych audycji wyborczych prezentują się w modułach liczących 5 (pięć) minut.

2. W przypadku gdy przysługujący czas antenowy dla jednego Komitetu będzie przekraczał wielokrotność modułu pięciominutowego, nadwyżka czasu zostanie dodana do ostatniego w kolejności emisji modułu przysługującego danemu Komitetowi. 

3. W związku z zasadą wskazaną w pkt. 2 w ostatnich modułach przysługujących poszczególnym komitetom wyborczym w blokach audycji wyborczych, czas modułu wskazany w pkt 1 może być dłuższy.

W wyniku przeprowadzonego losowania przydzielono następujące godziny emisji audycji wyborczych - plan emisji w plikach poniżej: