ks. Bartłomiej Kuźnik

Doktor teologii, adiunkt Wydziału Teologicznego UŚ, sekretarz abpa D. Zimonia.

Hobby: język (jako narzędzie komunikacji), Francja, wyprawy rowerowe, kino.

Magazyn Ślady:  Wspólnota (2. poniedziałek miesiąca).

Powrót do listy osób

Prowadzone Audycje