Danuta Skalska

"Pozytywnie zakręcona" na punkcie Kresów redaktor "Lwowskiej Fali", audycji, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Skalska nie boi się tematów trudnych, również tych, dotyczących banderowskiego ludobójstwa. W poszukiwaniu świadków historii jeździ na Kresy, organizując przy tym charytatywną pomoc dla mieszkających tam Polaków.

Prawdę o tamtych czasach i tamtych ludziach prezentowała wielokrotnie na spotkaniach i odczytach organizowanych m.in. w USA (Chicago, Floryda), a także lokalnie – na Śląsku, szczególnie z myślą o młodzieży. Te spotkania i audycje – pozwalają młodym poznać historię Polski na Kresach i trudne bytowanie mieszkających tam Polaków; stają się inspiracją do wyjazdów młodzieży na Kresy i do organizacji akcji charytatywnych. Efektem pracy z młodzieżą są również nagrane z jej udziałem płyty z lwowskimi piosenkami w wykonaniu dziecięcego zespołu YCHTIS ze Śląska.

Skalska jest rzecznikiem prasowym Światowego Kongresu Kresowian, prezesem bytomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa, autorem scenariuszy dla prezentowanych w TVP programów o tematyce kresowej i programów lwowskiego kabaretu "Pacałycha" (koncerty w USA na pomoc Polakom na Kresach, programy specjalne dla Festiwali Kultury Kresowej w Mrągowie). 

Od 25 lat organizuje z udziałem artystów, posłów, senatorów, doroczne kwesty na pomoc polskim dzieciom na Ukrainie, a w  Centrum Kresowym w Bytomiu - odczyty, prelekcje, koncerty, cotygodniowe spotkania z pisarzami, naukowcami, wybitnymi przedstawicielami środowisk kresowych z kraju i zagranicy. Ma  również na swoim koncie organizację  ponad 20 Światowych Zjazdów Kresowian odbywających się corocznie na Jasnej Górze. Jest żarliwym orędownikiem Kresow i dla nich stara się pozyskać sympatyków, również za granicą, poprzez publikacje artykułów o tej tematyce w prasie polonijnej. 

W związku z 500. audycją na antenie PR Katowice i jubileuszem X-lecia pojawiły sie nt. Lwowskiej Fali programy w TVP: 

Kontakt

radio@radio.katowice.pl

Powrót do listy osób

Prowadzone Audycje