Radio Katowice
Radio Katowice / Patronaty / Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice 2023
Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice 2023

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek

Katowice są jednym z sześciu miast w Polsce, w których Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2020 roku realizuje program powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki dedykowanych tańcowi współczesnemu. Zapraszamy na czwartą edycję programu autorstwa dra Jacka Łumińskiego.

Wizją Przestrzeni Sztuki Katowice jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnorodnych, nowatorskich form tańca współczesnego oraz twórczych praktyk artystycznych w nieustannie powiększającym się świecie możliwości.

Przestrzenie Sztuki w Katowicach inspirują młode pokolenie nowym myśleniem o społeczeństwie.

Mając świadomość znaczenia sztuki w procesach modernizacyjnych poprzez tworzenie, pokazywanie i promowanie nowych form tańca współczesnego, teatru fizycznego, teatru tańca i innych form sztuk widowiskowych oraz poprzez bezpośrednie zaangażowanie różnych grup społecznych w procesy kulturowe. Przestrzenie Sztuki w Katowicach tworzą nowe wartości. 

Przestrzenie Sztuki w Katowicach wspierają środowisko szeroko rozumianego teatru tańca i teatru fizycznego; wspiera kariery i obecność twórców tańca poprzez wysokiej jakości programy edukacyjne oraz tworzenie warunków prowadzenia poszukiwań twórczych i realizacje innowacyjnych spektakli.

PS sprzyjają rozwojowi nowych i eksperymentalnych prac umożliwiając rezydencje w subsydiowanej przestrzeni. Angażujemy się w promowanie zdrowego kształcenia wykonawców teatru tańca i form pokrewnych, w kształtowanie nowych odbiorców sztuk widowiskowych i łączenie różnych społeczności. PS organizując kursy i warsztaty zawodowe dają cenne możliwości podnoszenia kwalifikacji artystom początkującym, młodym jak i tym uznanym. 

Przestrzenie Sztuki w Katowicach wspierają podnoszenie standardów jakości życia społeczeństwa lokalnego poprzez sztukę, a zwłaszcza poprzez kulturę ruchu, taniec współczesny i teatr tańca; inspiruje do działania i angażuje w proces tworzenia nowych wartości kulturowych, czego wyrazem jest polska technika tańca współczesnego.

Przestrzenie Sztuki prowadzą następujące działania:
- prezentacje spektakli;
- rezydencje twórcze;
- warsztaty i projekty edukacyjne;
- projekty animacyjne i społeczne;
- szkolenia i coaching dla artystów;
- wspieranie badań w zakresie sztuki;
- udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.

Więcej informacji: https://miasto-ogrodow.eu/strona/przestrzeniesztuki2023/mid/790 oraz profil na FB: https://www.facebook.com/przestrzeniesztukikatowice

Partnerzy NGO: Fundacja Jazdaa Polska!, Klub „Wysoki Zamek”, Nieformalna grupa „Tera Ino Tera”.

Partnerzy instytucjonalni – Instytucje edukacyjne: II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach, III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie, Zakład Teatru i Dramatu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA