Transport publiczny. Temat do dyskusji.

fot. Krzysztof Słabikowski

Transport publiczny - czyje to zadanie? Gmina odpowiada za zbiorowy transport lokalny, powiat za transport na szczeblu ponad-gminnym. Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich należy do zadań własnych samorządu województwa. W powiecie kłobuckim podupadający PKS i zainteresowanie przewoźników prywatnych tylko liniami dochodowymi powodują, że do wielu miejscowości trudno dojechać. Dlatego samorządowcy gmin
i powiatu podjęli wspólną deklarację - transport autobusowy dla mieszkańców i uczniów zapewnimy wspólnie. W jaki sposób? Z czego będzie on finansowany? Czy znane są propozycje dofinansowania tego transportu przez budżet państwa? "Temat do Dyskusji" w studiu w Częstochowie podejmują starosta kłobucki Henryk Kiepura, wójt Lipia Bożena Wieloch, poprosimy też o wypowiedź wójta Opatowa Bogdana Sośniaka. Program po 18.15 prowadzi Zdzisław Makles.Wiadomości regionalne