Tysiące pielgrzymów z całej Polski. Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny