Śląskie Śpiewanie

Podczas finału VI konkursu „Edukacja regionalna w szkole”, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Otrzymali je najlepsi uczniowie ze śląskich szkół, uczestnicy tej edycji oraz laureaci XXII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. Adolfa Dygacza „Śląskie śpiewanie”. Statuetkę „Złotego szczyglika” – grand prix „Śląskiego śpiewania” zdobył Międzyszkolny Chór „GAUDEO” Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach. W Ligoniowym Radiu gościmy dziś młodych artystów. Temu popularnemu konkursowi patronuje od początku Związek Górnośląski, podobnie jak wielu innym projektom promującym regionalizm. Rozmawiamy dziś o nich w programie z dr Łucją Staniczkową, wiceprezes Zarządu Związku Górnośląskiego Edukacja regionalne będzie również tematem naszej rozmowy z dyrektorem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk Zbigniewem Cierniakiem, wszak Koszęcin to ważne centrum edukacji regionalnej w regionie.