Nabożeństwo w intencji górników

"Cała Polska potrzebuje waszej pracy" – powiedział podczas mszy barbórkowej kardynał Kazimierz Nycz do górników.

Nabożeństwo w intencji górników, ich rodzin i ofiar wypadków w kopalniach odbyło się pod ziemią w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu.

Metropolita warszawski w homilii zwracał szczególną uwagę na prawo człowieka do godnej pracy i zapłaty za nią tak, by był w stanie utrzymać rodzinę. Kardynał Nycz jednocześnie zauważył zmiany, jakie zaszły na Śląsku w ciągu minionego ćwierćwiecza i to, że region przestał być kojarzony jedynie z ciężkim przemysłem, ale coraz częściej podkreślany jest rozwój kultury i nauki. Zdaniem Nycza, chociaż wielu górników ucierpiało, to jednak zmiany te są potrzebne.

Początek grudnia to czas wielu uroczystości związanych z górnictwem, bowiem 4 grudnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Barbary, patronki górników.

 Autor: Joanna Opas