Uczniowie nie ćwiczą na lekcjach WF

Uczniowie nagminnie unikają zajęć wychowania fizycznego – tak wynika z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Badania zostały przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjach i podstawówkach na terenie całej Polski. Z raportu wynika także, że uczniowie uważają lekcje WF-u za nieatrakcyjne, a ponad 35 procent z niech korzysta ze zwolnień lekarskich.

Zdaniem Jarosława Kabzy, nauczyciela wychowania fizycznego w X Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach, główną winę za taki stan rzeczy ponoszą rodzice i nauczyciele.

 

Jakich wymówek najczęściej używają niećwiczący na WF-ie uczniowie, sprawdzała nasza reporterka, Aleksandra Gruszczyńska.

 

Według raportu NIK, na lekcje wychowania fizycznego nie uczęszcza ponad 30 procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w gimnazjach 23 procent, a w szkołach podstawowych ponad 15 procent.

Więcej o tym zjawisku powiemy na naszej antenie w audycji Temat do dyskusji, po godzinie 17:00.