Niepewna przyszłość starosty częstochowskiego

Wniosek o odwołanie starosty częstochowskiego i zarządu powiatu złożyli radni opozycji.

To skutek sytuacji w szpitalu w Blachowni. Nie przyjmuje on pacjentów, bo zmienia dzierżawcę, niejasna pozostaje też kwestia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Piotr Kurkowski, radny opozycyjnego SLD i przewodniczący powiatowych struktur tej partii ocenia, że apel "Solidarności" o wprowadzenie w starostwie zarządu komisarycznego, to osobna sprawa.


Częstochowska "Solidarność" zarzuca starostom nieudolność i likwidację szpitala. Złożyła na władze powiatu doniesienie do prokuratury, domaga się od wojewody śląskiego wprowadzenia w powiecie częstochowskim zarządu komisarycznego, a od radnych powiatowych oczekuje odwołania starostów. Wicestarosta Janusz Krakowian ocenia te działania jako niezrozumiałe.


Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie zarządu powiatu może odbyć się na następnej sesji.

Autor: Zdzisław Makles