Katowickie uczelnie będą kształcić arteterapeutów

Katowickie uczelnie będą kształcić arteterapeutów.

Uniwersytet Śląski, Akademia Muzyczna i Akademia Sztuk Pięknych podpisały porozumienie w sprawie utworzenia studiów na interdyscyplinarnym kierunku arteterapia.

— To pierwsza taka umowa, dzięki której absolwent jednego kierunku otrzyma dyplom sygnowany przez trzy uczelnie — mówi Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


Kierunek arteterapia przeznaczony jest dla kandydatów o szczególnych uzdolnieniach estetycznych. Łączyć będzie w sobie efekty kształcenia z zakresu czterech obszarów: sztuk muzycznych, plastycznych oraz nauk humanistycznych i społecznych.

— Zapotrzebowanie na dobrych specjalistów w dziedzinie terapii poprzez sztukę jest bardzo duże — mówi Stanisław Juszczyk, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.


Kierunek ma ruszyć od przyszłego roku akademickiego. Nabór na pierwszy rok studiów obejmować będzie sprawdzian z zakresu uzdolnień muzycznych i plastycznych oraz oceny na świadectwie maturalnym.

Autor: Marta Dobrowolska