Umorzone pożyczki

Blisko półtorej miliona złotych umorzył zarząd Powiatu Wodzisławskiego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim.

Kwota ta to pożyczka udzielona w tym roku jako wkład własny do unijnych projektów na termomodernizację i informatyzację placówki. Jej umorzenia chciała dyrektor zakładu Bożena Capek, która uzasadniała swoje stanowisko nie najlepszą sytuacją finansową szpitali. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przychylił się do prośby dyrekcji i ostatecznie podjął decyzję o umorzeniu spłaty przyznanej pożyczki.

Autor: Marcin Rudzki