Przygotowania do zimy

Stan przygotowań do zimy był tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Pierwszy raz odbyło się ono pod kierownictwem nowego wojewody Jarosława Wieczorka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele policji, straży pożarnej, kolei, energetyki, zarządu dróg, wodociągów i inspekcji budowlanej. Prognozy długoterminowe zapowiadają, podobnie jak w roku ubiegłym, łagodną zimę, a sytuacja hydrologiczna pozwoli na uzupełnienie niedoborów wody w zbiornikach wodnych. Zagrożeniem mogą być ewentualnie, podobnie jak rok temu, silne wiatry i oblodzenia, które mogą spowodować problemy w komunikacji i energetyce. Omówiono działania związane z zapewnieniem podczas sezonu zimowego szczególnej opieki dla osób dotkniętych bezdomnością. Szacuje się, że w województwie śląskim jest około 3600 osób bezdomnych, z czego około 300 nie korzysta z noclegowni i ogrzewalni. W ubiegłym sezonie zimowym służby wojewody odnotowały 11 zgonów w wyniku wychłodzenia.

Autor: Agnieszka Tatarczyk