Chciała pomóc rodakom

Mieszkająca w Polsce Ukrainka, łamiąc przepisy, pomogła kilkudziesięciu swoim rodakom w uzyskaniu wiz do Polski.

Kobieta zarejestrowała w jednym z urzędów pracy na Śląsku kilkadziesiąt oświadczeń o zamiarze zatrudnienia swoich rodaków. Na ich podstawie Ukraińcy uzyskali wizy. Przestępstwo popełnione przez „dobroduszną” Ukrainkę polegało na wprowadzeniu w błąd urzędników Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracowników Konsulatów Generalnych RP na Ukrainie co do faktycznego zamiaru zatrudnienia obywateli Ukrainy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Straż Graniczna z Rudy Śląskiej pod nadzorem mikołowskiej prokuratury. Cudzoziemka przyznała się do zarzucanego jej czynu oraz złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny.

Autor: Dorota Stabik