Polsko-czeska umowa wygasa

Dziś kończy się polsko-czeska umowa o eksploatacji górniczej w terenie przygranicznym.

Dotyczy to także koncesji na poszukiwania złóż węgla i gazu po polskiej stronie przez czeską spółkę Carbonia. Na początku roku ruszą negocjacje nt. ewentualnego przedłużenia umowy do 2020 roku. Sprawa dotyczy głównie gmin Zebrzydowice i Hażlach, w rejonie których fedrują czeskie kopalnie. W gminach powstały specjalne komisje, ale o ewentualnym przedłużeniu umowy i koncesji zdecyduje Dwustronna, Międzyrządowa Komisja.

Autor: Andrzej Ochodek