Prace społecznie użyteczne

Ponad pół miliona złotych przeznaczy w tym roku Bytom na program Prac Społecznie Użytecznych.

Weźmie w nim udział 150 osób w prawie 60 jednostkach na terenie miasta.

— To pierwszy krok w kierunku poszukiwania pracy dla osób długotrwale bezrobotnych — mówi Barbara Ender z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.


Rekrutacją uczestników do programu zajmują się działający w terenie pracownicy socjalni MOPR. W poprzednim roku był on realizowany w 58 jednostkach. Wzięło w nim udział 185 osób, a 14 z nich znalazło pracę.

— Co roku część z uczestników po skończonym programie zostaje u danego pracodawcy zatrudniona — dodaje Ender.


Za swoją pracę uczestnicy otrzymują konkretne wynagrodzenie 8,10 zł za godzinę. Środki na ten cel pochodzą w 40% z budżetu gminy Bytom, a w 60 % z Powiatowego Urzędu Pracy.

Autor: Marta Dobrowolska