Rodzinka 2+

Z początkiem roku w Czeladzi ruszył program wsparcia dla rodzin z dwójką dzieci "Rodzinka2+".

— To uzupełnienie istniejących już programów i oferta dla rodzin mniejszych — podkreśla Małgorzata Ochęduszko-Ludwig, naczelnik wydziału edukacji i polityki społecznej Urzędu Miejskiego w Czeladzi.


Według informacji urzędników, w Czeladzi mieszka 750 rodzin z dwójką dzieci, które mogą skorzystać z karty rabatowej. Wszelkie informacje o programie "Rodzinka2+" można znaleźć na stronie internetowej samorządu: www.czeladz.pl w zakładce Aktualności, informacja "Rusza nowy program społeczny".

Autor: Łukasz Kwaśny