Szkoła specjalna w Czeladzi do likwidacji

Decyzję o likwidacji szkoły specjalnej w Czeladzi podjęto na sesji Rrady Powiatu będzińskiego.

Nie pomogły apele burmistrza Czeladzi. Zbigniew Szaleniec proponował odłożenie decyzji o rok. Jego zdaniem, w tym czasie szkoła miałby szansę na przeprowadzenie restrukturyzacji, obniżenie kosztów i zwiększenie naboru, a władze powiatu mogłyby dopracować koncepcję utworzenia Powiatowego Centrum Szkół Specjalnych. Z prośbą o nielikwidowanie placówki zwrócili się też rodzice uczniów oraz przewodnicząca ZNP. Radni powiatu zdecydowali, że szkoła zostanie zamknięta: za likwidacją opowiedziało się 14 radnych powiatowych, 10 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Autor: Agnieszka Tatarczyk