Środkowoeuropejskie Studia Historyczne

Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ostrawski oraz Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy podpiszą dziś w Katowicach umowę dotyczącą utworzenia wspólnych Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych.

Inicjatywa umożliwiająca studiowanie w trzech krajach partnerskich skierowana jest do osób zainteresowanych historią Europy Środkowej, przede wszystkim do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować edukację. Studia będą prowadzone równolegle na trzech uczelniach. Część studiów odbywać się będzie na macierzystym uniwersytecie, część – na uniwersytetach partnerskich. W programie przewidziano również intensywne kursy języka czeskiego, słowackiego i polskiego, dzięki którym studenci nabędą odpowiednie umiejętności językowe, pozwalające na kontynuowanie nauki w Ostrawie i Bańskiej Bystrzycy i Katowicach.

Na studia zapisać może się każdy, kto zdobył tytuł licencjata.

— Tematyka zajęć będzie szeroka — tłumaczy prof. Jerzy Sperka z Uniwersytetu Śląskiego.


— Ukończenie studiów da absolwentom wiele możliwości na rynku pracy — dodaje prof. Sperka.


Nowy kierunek ruszy od przyszłego roku akademickiego. Studia odbywać będą się w trybie stacjonarnym.

Autorzy: Piotr Pagieła, Łukasz Szwej