Stop dla rasizmu

Data: 10-05-2016


Polskie uczelnie wyższe wystąpiły razem przeciwko rasizmowi.

W apelu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich czytamy: "z wielkim niepokojem i troską przyjmujemy informacje o powtarzających się w naszym kraju aktach agresji wymierzonych przeciw obcokrajowcom, w tym studentom z zagranicy". Prezydium podkreśliło także, że "kategorycznie przeciwstawia się wszelkim formom ksenofobii i wszelkim przejawom rasizmu wymierzonym przeciw przybyszom z innych państw".

Rektorzy szkół skupionych w KRASP zwracają uwagę, że tolerancja i otwartość stanowią podstawę działalności Uniwersytetów, ale także wielokulturowego świata. "Konieczność szacunku dla odmienności kultur, religii czy przekonań znajduje odzwierciedlenie w misjach i strategiach rozwoju Uczelni" – napisali w apelu. "Naszą wspólną odpowiedzialnością – organów państwa, środowiska akademickiego, samorządów, całego społeczeństwa – jest zdecydowane reagowanie w duchu wartości konstytucyjnych na wszelkie przejawy rasizmu i ksenofobii oraz skuteczne zapewnienie pełnego bezpieczeństwa cudzoziemcom studiującym w Polsce" – podkreśliło Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Autor: Dorota Stabik


Zobacz podobne
Wiadomości regionalne