Polonistyka na początku XXI wieku

Data: 22-06-2016


W Katowicach rozpoczyna się Światowy Kongres Polonistów.

Wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem "Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy".

Na kongres przyjechali poloniści z całego świata.

— Przez kilka dni będą debatować na temat języka, literatury i kultury polskiej — mówi Agnieszka Tambor, sekretarz VI Światowego Kongresu Polonistów.W wydarzeniu udział weźmie 360 osób, głównie polonistów, tłumaczy a także osób żywo zainteresowanych losami i przyszłością języka polskiego.

— Inaugurację kongresu uświetni uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wybitnej polonistce i propagatorce literatury polskiej za granicą profesor Marii Delaperriere z Paryża — dodaje Tambor.Spotkaniu będą towarzyszyły Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych, która została objęta honorowym patronatem Instytutu Książki oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Kongres potrwa do soboty.

Autor: Marta Dobrowolska


Zobacz podobne
Wiadomości regionalne