Kongres MŚP: to wymiana doświadczeń. Marek Kłoczko, dyrektor KIG

W Katowicach spotkali się przedsiębiorcy z całej Europy.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to świetna platforma do wymiany doświadczeń na różnych poziomach, przekonuje Marek Kłoczko, dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej w rozmowie z Józefem Wyciskiem.