Przygotowanie do reformy oświaty w gminach ♬

Data: 17-02-2017

thumbnail
fot. Agnieszka Loch

Już 40 procent uchwał o utworzeniu sieci szkół w regionie wpłynęło do Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Większość gimnazjów zostanie przekształcona w podstawówki. Jak mówi Urszula Bauer, śląska kurator oświaty, zdarzają się również przypadki, że samorządowcy nie chcą przekształcać budynków gimnazjów w szkoły. Taka sytuacja ma miejsce np. w Żarkach i w Milówce.W przyszłym roku szkolnym nowa podstawa programowa będzie obowiązywała w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej. Od klasy VII będzie możliwość kształcenia dwujęzycznego – mówi Anna Kij, koordynator do spraw reformy oświaty.Nowa reforma wprowadza ponadto naukę programowania i gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej. Uchwały samorządów powinny wpłynąć do kuratorium oświaty do końca lutego.

Autor: Agnieszka Loch/lk


Zobacz podobne
Wiadomości regionalne