IOWISZ. Efektywne wydawanie środków inwestycyjnych. ♬

Data: 01-03-2017

thumbnail

Ministerstwo Zdrowia zachęca do korzystania z systemu IOWISZ.

O Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia rozmawiano dziś w Katowicach. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele rządu, władz wojewódzkich oraz dyrektorzy szpitali z naszego regionu. System IOWISZ w założeniu ma usprawnić efektywność wydatkowania środków publicznych – szczególnie funduszy europejskich. Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnia, na czym dokładnie polega system.— Chodzi o to, by inwestycje wpisywały się w priorytety polityki zdrowotnej — mówi Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.Pozytywna opinia uzyskana poprzez system IOWISZ jest podstawą do uzyskania dofinansowania ze środków europejskich. W perspektywie unijnej do 2020 roku przewidziano na ten cel 12 miliardów złotych. Formularz systemu IOWISZ dostępny jest na stronie internetowej csioz.gov.pl.

Autor: Łukasz Szwej /rs/

 

Wiadomości gospodarcze