Procesja Światła

fot. Patrycja Kozieł

Ślady zostawiamy w Procesji Światła, w której uczestniczyli 2 czerwca studenci duszpasterstw akademickich: dominikańskiego Gniazda, franciszkańskiej FODy, DA Zawodzie oraz Centralnego Ośrodka DA w Katowicach. W reporterskiej relacji Agnieszki Loch mówimy o tym wydarzeniu. Temat Wieczoru w piewszy poniedziałek miesiąca odnosi się do spraw społecznych w nauczaniu Kościoła. Jego autor ks. dr hab. Marek Łuczak rozmawia z zaproszonymi gośćmi o szkołach katolickich. Ostatnie ślady w programie prowadzą do książki prof. Antoniego J.Nowaka OSM "Myśleć Chrystusem".


 


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl