Zła jakość powietrza na Śląsku

Pogarsza się jakość powietrza w miastach województwa śląskiego. Stacje w Zabrzu oraz w Częstochowie zanotowały przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu – poinformowało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego w Katowicach.

Pogorszenie się jakości powietrza ma związek z paleniem w piecach. By ograniczyć koszty ogrzewania, spalany jest często słabej jakości węgiel oraz śmieci.

W najbliższych godzinach sytuacja może się pogorszyć. Będzie temu sprzyjać przewidywana przez synoptyków pogoda. Najwyższe przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu mogą być notowane w miastach aglomeracji śląskiej oraz w rejonie Częstochowy, na Podbeskidziu i w kotlinie żywieckiej.

 Autor: Łukasz Kwaśny


Wiadomości regionalne