Środki finansowe dla Inkubatora Przedsiębiorczości

Blisko 15 tysięcy euro pozyskał Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.

Środki przeznaczone będą na projekt dotyczący wymiany doświadczeń w rozwoju innowacji z organizacją partnerską z Włoch – Euroform RFS. W ramach projektu organizowane będą szkolenia, a także wzmacniane będą umiejętności biznesowe pracowników rudzkiego inkubatora. Dzięki temu nauczą się oni wykorzystywać zróżnicowane narzędzia i metody wspierania działalności głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ma także zawiązać polsko-włoskie partnerstwo biznesowe.

— Liczymy, że wymiana dobrych praktyk z doświadczonym, zagranicznym partnerem będzie źródłem nowych koncepcji biznesowych, a to przełoży się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy oraz rozwój całego sektora innowacyjnej gospodarki — mówi Sonia Dors, kierownik projektu.

Środki finansowe udało się pozyskać z Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".

Autor: Joanna Opas


Wiadomości regionalne