Z naszego na nosz!

Data: 20-04-2018

thumbnail

Fragmenty porannego programu Radia Katowice. #DzieńDobryDziśPiątek

Prezentujemy niezwykłe wersje znanych piosenek i ich tłumaczenia! Zapraszają Dariusz Schmidt i Mariusz Masiarek

Tutaj można znaleźć wykonania a poniżej teksty. Zapraszamy do tworzenia własnych wersji i przesyłania filmików pod adres: radio@radio.katowice.pl w tytule Z naszego na nosz. 

Miłej zabawy! Autorem przekładu jest Dariusz Schmidt.

T.Love – Chłopaki nie płaczą/Karlusy niy becom
Godosz życie kwaśny maszket,
Choby krzok z wieprzkami,
godosz frela łostawioła,
chopcy poszli pić kajś sami,
ale miyj to kajś, bydzie inkszy czas,
woniej zimny luft, wszystko przyndzie ci.

Uuu, karlusy,
Uuu, niy becom,
nie, nie, nie

Prozny bajtlik – dej się spokoj ,
jutro przeca tyż jest dziyń,
może kedyś ci pomoga,
może na halba życzniesz mi,
ale miyj to kajś, bydzie inkszy czas,
woniej zimny luft, wszystko przyndzie ci.

Uuu, karlusy,
Uuu, niy becom,
nie, nie, nie...

Ryszard Rynkowski – Jedzie pociag z daleka/Jedzie banka z Bytomia
Pszinco robić, trocha zgobić,
zimy bir, kajś w ciyniu pić.
Leżec w trowie, pływać w stowie,
trocha takim elwrym być,

Przinco robić, pić i kurzić,
bomelować kaj się do,
ze frelami, porajbrować,
take życie to jest to.

Jedzie banka z Bytomia, wiezie do dom pierona,
Za bilet łon niy buli, łobudz go na Goduli. (x2)
O nie, nie, nie, łobudź go na Goduli.

Norbi kobiety są gorące/Frelki som fest gorke
Ta piosynka to, ło frelkach, bydzie tak tyż mi sie zdowo,
i ło synkach, tyż co majom wielke łocy
na te dziołchy dugonoge, kere łażom jak te lale
Co tańcujom, wynokwiajom i dziubkami łobracajom.

Jak tak idzie – brakuje mi rymu, słodke som jak słojik dżymu
A jo niy wiym po jakymu,
lod sie w rynkach topi, pikawa fest mi bije,
kedy, pacza jak ta frelka kole ciebie się wije.

Te Frele som (aha aha), fest gorke (aha aha),
Te Frele som (heeej),
Te Frele som (aha aha), fest gorke (aha aha),
Te Frele som (heeej hooo).

De Mono – Statki na niebie/Szipy po niebie
Tak sie naroz zaciongnoło
Nojpiyrw grzmioło, potym loło
Łobejrzoł żech jom za łoknym
jak klupała, w ściana motkym

A może ji tam niy boło
yno mi sie tak zdowało
już chyba żech dostoł ała
tak żech chcioł, by mi przojała
i widza yno twoje biołe huty...
... jak szipy po niebie!

Zakopower – Boso/Dom to szpynd
Za ciasny szaket
mantel z dziurom
stary szczewik

i spodnioki tyż
ciepniynte w kont
kaj klajdow rzond

kożdo rzecz
na szpynd jest
łodstawiono
jeszcze do
ciepna tu
glazyjka znoszono

Wraża te wszystke, rzecy we wor ,
zawionża sznorkym, wystawia na dwor .
dom to na szpynd
dom to na szpynd
dom to na szpynd
dom to naaaaa szpynd

Perfect – Nie płacz Ewka/Niy bec Yma
Niy bec Yma , bo sam placu niy ma,
Na te ślintanie,
Wieje wiater, dostaniesz ryma,
abo kucanie, ychy, ychy, ychy.

Wejrzi yno na tych borokow
co bryna złopiom
niy umiom zrobic poru krokow
Durś łozarte som.

Cujesz luft, tyn dym,
Antek poli stare charboły.
Puda som, nazdać mu, fest wiela wlezie,
bo to gizd nad gizdy jest, łod lot,
W piecu durś, poli nojgorszy flot,
teraz wiym, że to dym ,
gryzie w łocy Cie.

Stachursky - Typ niepokorny/To jo tyn murcek corny
Leca, musza cie zaczimać,
musza ci to pedzieć,
jak wiela ty,
I twoja gotka, som mi ważne,
sztajger, jo popoioł zech gorzoły ,
i łeb, mie teraz boli
toż wypisz mi, na dzis tyn urlop,
być roz dobry chop,
To jo tyn murcek corny.
Dyć, yno mom czyste brwi,
Tyn som choć niy podobny,
sztajger prosza wybocz mi

Weekend - Ona tańczy dla mnie/Jo tańcuja śniom.
Jo w zocy jom mom, łona sam jest i giwcy na mie,
a, jo godom wom, ze puda śniom, tańcować kaj popadnie x2
Ta gryfno frela sie paczi tukej na mie, wiym, że to Monia, no toż do ni gonia
Już ku ni ida, dyć furgać mi sie chce, yno zeby niy wylyż na soronia,
Już ji godom suchej zatańcuj sy mną, pudymy w tany, choć żech jest naprany,
jo w kozdy chwili gańba moga skować bo, mom ta ochota, lotać kole płota,
bo jo pija tyj, tyj bo pija tyj, tyj,booo

Jo w zocy jom mom, łona sam jest i giwcy na mie,
a, jo godom wom, ze puda śniom, tańcować kaj popadnie x2

Feel Jest już ciemno/Jest już cima, dostołch ryma.
Jest już cima, i tyż sztromu nima
A jo dostoł, jeszcze ryma ,
taszyntuch moj, jest już mokry, a jo kucom ,
kichać durś i smarkac mi się chce,
godom do się, mom coś w nosie i zajś i zajś,
A w gowie
niy wyczimia, wezna cos na ryma,
yno coo aaa yno coooo
a teraz
niy wyczimia, wezna cos na ryma,
yno coo aaa yno coooo

Akcent Przez twe oczy zielone/Bez te grin gały
Jak zech yno gifnoł na Cie,
to niy mom głodu ani spania ,
po jakimu tak jest niy wiym,
durś biere mie chynć do przojania
Co moga poradzić na to,
że mie trefioło tak na fest .
że w pikawie moji lato
i żeś w gowie durś mi jest
Bez te gały, grin gały grin gały - żech łogupioł
Gwiozdki gynał tym gałom łoddały cały szpaaas ,
A jo pikawa przojania spragniono zech ci łoddoł
Tak przojać, tak przojać to idzie yno roz.

Sławomir Miłość w Zakopanem/Przonie w Bykowinie!
Terazki już to wiym,
kaj spełnioł sie moj syn - na Bykowinie,
pamioyntom w bance tam,
jak żech wejżoł nań, i ji wejrzynie, ooo
teraz prziszoł tyn czas,
że mi fest spuchmoł bas,
wybocz mi frelka,
a tyś durś chudo, choby skora łod winerka,

Przonie, przonie w Bykowinie,
Tam gorzołka dużi czimie,
Zolytnik żech jest jo,
a tyś jest moja lipsta,
yno niy rob zy mie gupka,
dowej tukej zaroz dzióbka,
hej pofajrujymy cołko noc przojania...

Piersi Bałkanica/Barborki czas

Barborki juzajś prziszoł czas,
Mszo, potym fajer, śpiyw i szpas
Tako kolyjność w gowie miyj,
Wiara, familio, gruba - fusbal i zimny biyr,

Cyja nom już do śpiywu rżnie.
Na karczmie tak bawiymy się,
Prziniyście tukej piwa kufel,
krupniokow z zymftym cały bufet,
Bydzie, bydzie lajera,
niy jedno frela,
chyci do tańca sztajgera,
te co na kneflu i te ze przodka,
zabalujom razym cołko noc,
choopa! baaba!

DeSu - Kto wie?/Fto wiy?
Karpie sie piekom, chojinka postrojono,
łobrus na stole, moczkom już wonio,
dziecka gwiozdki na niebie szukajom ,
gadziny, po ludzku godajom .

fto wiy eli za winklym,
niy kuko już z gyszynkym,
dzieciontko kere skowie ,
przojanie w naszy gowie,
fto wiy ,fto wiy ,fto wiy

Wilki Baśka/Rozia
Rozia miała epny cyc,
Ana – ...ić, a Hilda szłapki chude,
Hela dowała kusiki,
wszytkim hajerom na grubie,
Z Ymom szoł zech kedys ze sztuby kajś,
Pamiyntom,
Ze to boł, pierzińsko gynsty las,
Francka i Truda mie ,
zahalałaby we dwie ,
A Alfrida przojała niy mie,

Gryfne jak szipy,
abo nec z gyszynkami,
jak konie łod Fyrle,
glaskugle z gwiozdkami...

Chłopcy z Placu Broni O Ela!/O Hela!
Tyś boła richtich, gryfno frela,
I mieli my razym uciechy wiela,
Ale inkszy karlus szykowny boł z gymby,
a jeździoł do Cie, na mopliku, z Halymby

jak rynka zech czimoł na twojim szisbajnie,
to grała gitara i boło mi fajnie,
Ale jak z nim, ześ pioła jabola,
pedziołch to koniec, pogonia gorola,

O! Hela,
strciołaś swojigo hajera,
i tyla ci mom do pedzynia,
pikawa ty mosz ze kamiynia,
że, pikawa ty mosz ze kamiynia.

 

 

Radiowe Wydarzenia