Transgraniczne zakupy w Internecie. Nowe przepisy. ♬

Data: 13-02-2018

thumbnail

Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają ułatwić zakupy internetowe.

— Przyjęcie przez Parlament Europejski przepisów, które ułatwią transgraniczne zakupy w
Internecie to krok w stronę zaprzestania dyskryminacji części mieszkańców Unii — powiedziała poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości.— Na nowo powinniśmy także spojrzeć na kwestię zmiany czasu —  jak mówi poseł Jadwiga Wiśniewska, zmiany nie nastąpią szybko.Obecna dyrektywa w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego, która weszła w życie
w 2001 r., przewiduje zharmonizowaną datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia okresu
czasu letniego w całej UE, celem wsparcia skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Autor: Józef Wycisk /pg/

 

Wiadomości gospodarcze