Turyści na Jurze. Oficjalne otwarcie sezonu. ♬ ◙

Data: 15-04-2018

thumbnail
fot. Gabriela Kaczyńska

W Rezerwacie Przyrody Góra Zborów w Podlesicach oficjalnie otwarto sezon turystyczny.

To unikatowe miejsce na mapie Polski, gdzie prowadzona jest czynna ochrona przyrody, w tym ochrona muraw kserotermicznych. Spotkać tam możne różnorodną roślinność, którą porastają m.in. jurajskie ostańce.

— Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku na turystów czekają wyjątkowe atrakcje — mówi Jacek Panek z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego.Pogoda sprzyja, dlatego też turystów nie brakuje.Rezerwat Przyrody Góra Zborów w Podlesicach zwiedzać można do końca października.

Autor: Gabriela Kaczyńska /rs/


Galeria

Turyści na Jurze. Oficjalne otwarcie sezonu. ♬ ◙
Wiadomości regionalne