Kawa na ławę z wojewodą Jarosławem Wieczorkiem

fot. Ryszard Stotko

By zwalczyć smog trzeba skończyć z ubóstwem energetycznym i złą jakością paliw stałych.

Trzeba zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii i zmienić rozwiązania transportowe, stawiając na kolej. O tych i innych kwestiach, w tym o pomocy dla poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych, z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorekiem rozmawia Zdzisław Makles.


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.