Wydział tańca do zamknięcia? Wadze miasta, studenci i wykładowcy mówią nie.

fot. A. Loch

To nieprawda, że bytomski wydział teatru tańca Akademii sztuk teatralnych w Krakowie zostanie zlikwidowany. Senat krakowskiej uczelni przegłosował uchwałę o wygaszeniu wydziału jednak nie jest to ostateczna decyzja.

Władze Bytomia, studenci, wykładowcy, a także środowisko taneczne w Polsce wspiera nas rozmowach z panią rektor o utrzymaniu szkoły na Śląsku - mówi dziekan wydziału Janusz Skubaczkowski.


Oprócz wspaniałych wykładowców mamy również świetną infrastrukrurę, budynek szkoły 3 lata temu przeszedł gruntowny remont - argumentują studenci bytomskiego wydziału teatru tańca.


W tej chwili władze bytomskiego wydziału teatru tańca negocjują z rektorem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Autor: A. Loch