Kształcenie pracowników

fot. KSSE

Jeszcze niedawno o przewadze konkurencyjnej jakiegoś regionu decydowała dostępność gruntów oraz sieć dróg.

Czasami liczyła się także infrastruktura. Dziś wiadomo, że kluczowym problemem są pracownicy. To właśnie poziom ich wykształcenia oraz kompetencje przesądzają o przewadze konkurencyjnej. Ten fakt już jakiś czas temu zrozumiała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. O szkoleniach pracowników z wiceprezes KSSE, prof. Barbarą Piontek, rozmawia Józef Wycisk.